Европейският съюз търпи огромни загуби от разпространението на болестта африканска чума по свинете (АЧС) в северната и източната част на континента, които се оценяват на 5 до 7 млрд. евро годишно, съобщи Витянис Андриукайтис, еврокомисар за здравеопазването и безопасността на храните.
 
 
Двамата с българския земеделски министър Румен Порожанов откриха днес в София Международна среща за ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните.
 
Общата политика по профилактиката и контрола на здравето на животните е един от основните приоритети в сектора по време на българското председателство на Съвета на ЕС, отбеляза министър Порожанов.
 
Еврокомисарят Витянис Андриукайтис обясни, че разпространението на АЧС в Естония, Латвия, Литва и Полша, и единичните случаи в Чехия и в северната част на Румъния създава изключително сложна ситуация. Фермерите от засегнатите от инфекцията райони нямат право да продават прасета и свинско месо, нито в рамките на ЕС, нито в трети страни. Особено засегнати са стопаните на малките ферми, които по никакъв начин не могат да реагират на заплахата и ограниченията.
 
Вирусът се простира на хиляди километри и в Русия – от Калининград до Иркутск, подчерта еврокомисарят. Европейската комисия е в преговори с Москва във връзка с наложената от руската страна пълна забрана за внос на свинско от ЕС. Това решение на Русия Витянис Андриукайтис определи като необосновано.
 
Разработването на ваксина за дивите животни срещу АЧС продължава, но засега няма успех. Еврокомисарят определи като много опасен сигнал решението на някои власти – например в Беларус, за поголовен отстрел на диви прасета с цел ограничаване на инфекцията. Вместо това той препоръча на ветеринарните власти и на ловците да водят активно и пасивно наблюдение на популациите.
 
„В момента в МЗХГ се прави анализ на икономическите загуби и ефекти от АЧС, като ударението е върху превенцията и контролните мерки”, отбеляза министър Порожанов.
 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е изследвала от началото на тази година над 7 000 проби от диви прасета, като част от мониторинга срещу АЧС, съобщи изпълнителният директор на Агенцията д-р Дамян Илиев. Специални мерки са взети за контрол на храните, които се внасят от чуждестранните туристи, които пристигат от страни, засегнати от инфекцията. Под контрол са туристическите автобуси от Русия, Украйна, Беларус, Молдова, както и фериботите от Украйна на пристанище Варна. 
 
Стратегията за лова ще бъде не такава, че да прогоним животните, но е необходима депопулация на дивите прасета в България, коментира още д-р Илиев.
 
На форума присъстват още представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Русия, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча.