На прага на градобитния сезон земеделската общественост е силно притеснена от евентуални трусове и затруднения в работата на ИА „Борба с градушките” при осигуряване на противоградовата защита на селскостопанската продукция, съобщават от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
[news]
Опазването на селскостопанска продукция е от стратегическо значение, както за брутния вътрешен продукт на страната и външнотърговското салдо, така и за оцеляването и развитието на земеделските стопанства.
 
Затруднения в оперативната работа на противоградовите площадки по време на градобитния сезон могат да се окажат пагубни за поминъка на хиляди селскостопански производители от различни земеделски браншове и да нанесат необратими и фатални щети върху земеделската продукция.
 
В тази връзка, НАЗ настоява да не се закриват ракетни устaновки, да се гарантира достатъчен бюджет за противоградови ракети, както и да се осигури оптималният брой служители на ракетните площадки за безпрепятствено провеждане на противоградовата защита при всякакви условия.