Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в  Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. С промените се облекчават изискванията към животновъдните обекти и се цели предоставяне на по-големи възможности за развитие на сектор „Животновъдство“, посочват от МЗХ.  
 
По искане на бранша с цел гарантиране на биосигурност, за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или тип Б – минималните разстояния между два различни обекта, отглеждащи един и същ вид животни е не по-малко от 500 м.
 
С частичното отпадане на някои параметри се създава възможност за по-лесно изпълнение и контрол от страна на всички заинтересовани страни, като едновременно са съобразени с европейските норми и изисквания за хуманно отношение към животните.
 
Промените в  проектонаредбата са изготвени в сътрудничество с браншовите организации в сектор „Животновъдство“, съобщава МЗХ. 
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти