Как да се реши тежкият проблем с осигуряването на работна ръка за селското стопанство – това беше един от въпросите, които земеделският министър Румен Порожанов коментира по време на регионален форум „Земеделие и икономика. Тенденции и предизвикателства“, проведен в село Старосел.
 
 
Работодателите в сектора могат да се възползват от помощта за поемане на 50% от разходите за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца, ако бъдат наети трайно безработни или безработни на възраст под 24 години или над 50 години, а също и с основно или по-ниско образование. Мярката е уредена със Закона за насърчаване на заетостта.
 
Сред обсъжданите теми на форума беше и новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2020 г., съобщи пресцентърът на земеделското министерство.
 
„Сближаването на субсидиите е тежка тема. Но за първи път имаме т. нар. външна конвергенция и за България не само че няма да има намаление на директните плащания след 2020 г., но дори ще има леко увеличение от близо 1%“, припомни министър Румен Порожанов.
 
 
Според него предвиденото намаление на средствата за развитие на селските райони може да се компенсира изцяло с национално съфинансиране. По отношение на таваните на директните плащания позицията на България е, че те трябва да се определят индивидуално от всяка от страните членки.
 
„Задвижихме пет малки държавни помощи“, отбеляза още министър Порожанов. Подкрепата се отпуска за минимандри, мобилни доилни апарати, сертификата GlobalGAP, за малки кланици и за малки хладилни бази и хидрокулери. 
 
По време на срещата министърът подчерта, че над 90% от митата за селскостопанския износ за Япония отпадат след сключеното търговско споразумение с ЕС. Например при виното митото е било 15%, а при сирената – 30%. Предстои да бъде ратифицирано подобно споразумение за свободна търговия и със Сингапур.