271,25 лева на животно за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни ще получат животновъди по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за 2017 г. Това стана ясно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
 
 
217,00 лева на животно пък е ставката за над 250-тото допустимо за подпомагане животно по схемата.
 
Определен е и размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2017 г. Ставката е в размер на 142,00 лева на животно.
 
Ясен е и размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за 2017 г. Ставката по схемата е  254,00 лева на животно.