Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще реализира проект „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда“. Проектът си поставя като основна цел повишаване на качеството на образование и възможностите за професионална реализация на студентите, съобщиха от учебното заведение.

ВУАРР ще създаде пряка връзка между ръководството на висшето училище от една страна и ръководствата на предприятия, организации и ключови експерти от друга; съвместно ще се предефинират и актуализират на учебните програми във висшето училище; ще се актуализират уменията с пазара на труда и повишаване на възможностите за професионална реализация. Цели се цялостно подобряване на качеството на обучение във висшето училище.  

Проектът ще осигури активно включване в учебния процес на преподаватели и студенти за получаване на търсени от бизнеса знания и умения, повишаване качеството на обучение и възможностите за професионална реализация на завършващите.

Дейностите по проекта за пробиране на новите и/или актуализираните учебни програми ще допринесат за по-високо качество на провежданите практически занятия и по-широко взаимодействие на преподавателите на висшето училище с бизнеса, посочват от ВУАРР.

Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Димитър К. Димитров – ректор на ВУАРР. Координатор на проекта е доц. д-р Марияна Иванова – зам.-ректор по учебна дейност и международно сътрудничество.  Стойността на проекта е 256 283.61 лева.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!