През следващите седем дни агрометеорологичните условия ще придобият зимен характер. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Очакванато застудяване ще преустанови преждевременната вегетация при земеделските култури. 

Прогнозираните минимални температури в полските райони на страната ще са над критичните за намиращите се във фазите трети лист (агростанции Кнежа, Ямбол, Сливен, Чирпан, Пазарджик, Кюстендил, Долни чифлик, Търговище) и братене (агростанции Бъзовец, Новачене, Николаево, Любимец, Пловдив, Казанлък, Сандански, Карнобат, Силистра) зимни житни култури.

През първата половина от периода се прогнозират валежи от дъжд и сняг, които ще увеличават влагозапасите в по-дълбоките почвени слоеве. 

Падналите значителни количества през изтеклия период надвишили на места в Южна България 40-50 l/m2  (Сандански, Чирпан, Казанлък, Стара Загора) повишиха нивата на влагозапасите в еднометровия почвен слой.

През периода условията ще ограничават възможностите за извършване на фитосанитарните дейности при трайните насаждения и провеждането на сезонните почвообработки.