Отново седмица без валежи със стопанско значение в полските райони на страната прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

През последните дни от юли и началото на август развитието на земеделските култури е протичало при сухо време и дефицит на почвена влажност. "Само на изолирани места в Западна България и крайните източни райони бяха регистрирани валежи със стопанско значение между 20-25 l/m2 – София, Кюстендил и Варна", отчитат агрометеоролозите.

НИМХ: През следващия седемдневен период формиралото се почвено засушаване отново ще бъде ограничаващ фактор за развитието на културите. 

През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта на хибридите, ще протичат фазите формиране на зърното, млечна и восъчна зрелост (агростанции Новачене, Търговище). При слънчогледа ще се наблюдава наливане на семената и фаза узряване (агростанции Сливен, Любимец). При лозата ще протича прошарване и омекване на зърната (агростанции Николаево, Новачене, Любимец).

Експертите напомнят, че е необходимо да се извършват наблюдения за наличието и вредната дейност на ларвите от второто поколение на памуковата нощенка в площите с късни полски и зеленчукови култури.

Изчерпването на продуктивния почвен влагозапас в орния слой ще ограничава възможността за извършване на качествени почвообработки в много райони на Източна и Централна България. Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури и трайните насаждения ще има предимно сутрин в по-хладните часове от деня.