Министрите на земеделието от Вишеградската група1, както и на Латвия и Литва призоваха Европейската комисия (ЕК) да запази силна Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., структурирана в два стълба, с адекватно финансиране. В декларация, подписана в Брюксел на 18 юли, министрите определят като "неприемливо" въвеждането на национално съфинансиране по първи стълб. 
 
 
Възможността за прехвърляне на средства между двата стълба трябва да се запази и след 2020 г. Междувременно модернизацията и рационализирането на ОСП не бива да води до преразглеждане на структурата, до промени в настоящите цели или добавянето на нови. Има общ интерес новата многогодишна финансова рамка да осигури подходящи финансови ресурси за изпълнение на все по-амбициозните цели на ОСП, особено в момент, когато равнището на доходите на земеделските стопани все още изостава в сравнение с други сектори.
 
В бъдеще трябва да се запази ефикасната схема за единно плащане на площ (СЕПП) и да се постави въпроса за запазването на доброволното обвързано с производството подпомагане, което съществено допринася за поддържането на икономическите дейности и заетостта в селските райони, категоричните са министрите от Вишеградската група.
 
В същото време Латвия, Литва, Полша и Словакия настояват за завършване на процеса на пълна конвергенция на директните плащания на хектар между държавите членки. Настоящият председател на Съвета Тармо Там потвърди, че Естония ще подпише декларацията на 1 януари 2018 г., тъй като той иска да бъде "неутрален" по време на 6-месечното председателство.
 

1 - Страните от Вишеградската група са Чехия, Унгария, Полша и Словакия