Видовете коренови гниения представляват сериозна заплаха за житните култури, причинявайки загиване на младите растения, което води до намаление на добива.

Още по темата: Доказалият се фунгицид Унивок®

 

Какви са причините за гниене на корените и основите на житните култури?

Висок инфекциозен фон се наблюдава при монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик или предшественик царевица, след която има значително количество растителни остатъци. 

Още една предпоставка за заболяване е кореновото задушаване, което се дължи на топла и суха есен, през което време остатъците от предшестващата култура не могат да се разложат добре, последвана от снеговалеж и преовлажняване. Те водят до уплътняване на почвения хоризонт и по-специално на повърхностния почвен слой, където е основната маса от корените на житните култури, както се случи през изминалата есен. 

В редица райони сериозни проблеми при монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик създават гниенето на корените и основите на житните култури. Причинителите им са широко разпространени гъби, намиращи се по повърхността и вътре в семената, в почвата и по растителните остатъци. Причиняват се от комплекс почвени патогени, които предизвикват загиване и разрушаване на кореновата и прикореновата част на растенията и нанасят поражения в проводящата система. 

Как се води борба с кореновите гниения при житни култури?

Инфекцията, причинена от неприятните патогени, води до потиснат растеж на растенията, пожълтяване и изсъхване на листата, избледняване на стъблата, белокласие, забавено изкласяване, спаруженост на зърната и празнокласие, загуба на продуктивни стъбла. Инфекцията от коренови гниения се натрупва в почвата, особено при безсменно отглеждане на зърнени култури, по растителните остатъци. Възможно е предаване на инфекция и със семената.

Основните причинители на коренови гниения са: Фузарийното кореново гниене (Fuzarium sp.), Гниене на основите и паразитно полягане по житните растения и Хелминтоспориозно кореново гниене.

Един от начините за контролиране на кореновите гниения при житни култури е ранното вегетационно третиране с високоефективен фунгицид срещу тези патогени, какъвто е Вербен®.

Как работи мощният фунгицид Вербен®?

Вербен® съдържа специална формула от Протиоконазол и Прокиназид, създадена за борба с всички икономически важни болести при житните култури, в т.ч. и коренови гниения рано напролет. Вербен® не само контролира болестите, а спира развитието им в ранни етапи. 

Вербен® се отличава със следните практически предимства:

•    Газова фаза, действаща като щит, който предпазва дори нетретираните тъкани;
•    Засилва имунния отговор на културата;
•    Стопира жизнеспособността на спорите, като по този начин предотвратява цикъла на повторното заразяване нагоре по растението;
•    Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията;
•    Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие.

Вербен® бързо изсъхва върху растителните повърхности и притежава отлична устойчивост на отмиване, равна на най-добрите пазарни стандарти. Установените депа от Вербен® в кутикулата на восъчния слой действат като резервоар за активните вещества. Това осигурява отлично остатъчно действие и защита срещу икономически важните болести при житни култури, както и бързо абсорбиране на активните вещества от растителната повърхност. Това има лечебно действие и дълготрайна защита.

Кога е най-подходящото време за третиране с Вербен®?

На база на проведените тригодишни опити в България нашата препоръка за контрол на кореновите гниения по житните култури е Вербен® да бъде третиран рано напролет, във фаза братене на житните култури в доза 60 мл/дка. В тази доза и момент на приложение Вербен® е високоефективен и за превантивна защита срещу септориоза, брашнеста мана, мрежовидни петна, рамулария и ранно проявени видове ръжди.

 

Научете повече за богатото портфолио от продукти за растителна защита, като се свържете с представител на Corteva Agriscience.