С навлизането във втората половина на месец юни фермерите трескаво се готвят за жътвената кампания.

Следете специалната ни рубрика за времето

Рисковете от градушки все още са големи, но стопаните постепенно изместват своя фокус върху важността на метеорологичните условия за максимално бързото прибиране на реколтата от полето. Същевременно валежите са и жизненоважни за развитието на пролетните култури.

Валежите и жътвата на пролетниците

Прогнозата за валежи в жътвената кампания е важна за стопаните в два аспекта – прибиране на продукцията при оптимална влага на зърното и технологична възможност това да се случи.

Летните валежи често се характеризират с големи количества дъжд за кратък период от време. Това създава проблеми, тъй като зърното овлажнява и губи своя хектолитър, а жътвата се забавя във времето. За да оптимизират използването на прогнозата за валежи, фермерите могат да използват два прости подхода. 

Първият от тях е да разчитат на хиперлокална метеорологична прогноза, която ще им позволи да виждат очакваните валежи за всяко от полетата, които обработват. Основното предимство на този тип прогноза е, че тя засича локалните валежи, които не могат да бъдат видени в стандартните сайтове за прогноза за времето или в други неспециализирани медийни източници. Локалните валежи са свързани с географските характеристики на даден район и само специализирани услуги могат да предоставят информация за тях. 

Вторият подход е използване на радарна информация в реално време. Той ще позволи на фермерите да виждат движението на валежите на територията на страната във всеки един момент и по този начин да планират дейностите на полето максимално прецизно.

Машините затъват и ние не жънем

Технологичната възможност да жънем или по-скоро липсата на такава също е често срещан проблем. В летния период, когато за кратък период паднат големи количества валежи, освен че продукцията овлажнява, работата на машините става невъзможна. Тежките комбайни, трактори и камиони затъват в почвата и не могат да започнат работа, докато почвата не изсъхне.

Тук прогнозата за валежи е важна единствено когато искаме да извадим машините от полето преди да е заваляло и те да са затънали. За определяне на подходящите почвени условия, при които машините няма да затънат и можем да възстановим работата на полето обаче, има разработени специализирани модели.

Те определят в каква степен текущите почвени условия позволят движението на машини на полето, като отчитат типа на почвата и текущата и влага. Това позволява на фермерите да спестят време и гориво  в проби дали комбайна ще затъне на полето.

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат