В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е отделено специално внимание на възможността на земеделските производители за достъп до информация, обучение и консултантски услуги. Малките земеделски производители трудно достигат до информация и е факт, че по-трудно кандидатстват, заради консултантските услуги, категорични са от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

„В новата ПРСР 2014-2020 г. консултантски услуги за малките земеделски производители и за младите фермери продължават. Новото е, че сме разработили ваучерна система, която ще осигури много лесен достъп до безплатни консултантски услуги“, заяви зам.-министър Явор Гечев. Периодът на валидност на ваучерите ще бъде една година, ваучерите ще бъдат за всеки вид обучение и ще се предоставят на земеделски стопани и заети лица в техните стопанства, на горски стопани и заети лица в техните стопанства.

 

По думите на зам.-министър Гечев когато става въпрос за консултиране, трябва да бъде направено ясно разграничение на два момента. Първият е свързан с първоначалната информация – работа на терен, на място при земеделските производители. „В тази дейност в новия програмен период ще се включат не само експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), но и експерти от земеделските служби по места и от ДФЗ, и от МЗХ.

 

Искаме да има много по-голяма публичност и прозрачност на достъпен за земеделските производители език“, категоричен беше зам.-министър Гечев. Той допълни, че подпрограма към мярката за консултантски услуги се предвижда разработването на типови проекти. „Става въпрос за малки типови проекти, с които малките земеделски производители и младите фермери да могат да кандидатстват директно. Разработките на тези типови проекти ще бъдат направени така, че те много лесно да могат да бъдат трансформирани съобразно специфичните изисквания на конкретната мярка“, допълни зам.-министър Гечев.

 

В новата ПРСР 2014-2020 е предвиден финансов ресурс в специална мярка „Трансфер на знания и действия по осведомяване“, по която земеделските производители ще имат достъп до професионално обучение, включително и практическо, което ще се осъществява в демонстрационни опитни полета и в лабораториите на аграрните научни институти. Предвиден е т.нар. краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски стопанства, като по тази подмярка ще се организират посещения на групи земеделски производители в земеделски стопанства за практическа обмяна на опит.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!