Срокът от три месеца за разглеждане на проектите по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства по ПРСР ще бъде достатъчен за разглеждането на всички подадени проекти по мярката, въпреки големият им брой. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. 
 
„Практиката, която въвеждаме, за да не се губи време, е да се започне от разглеждането на проектите от горна граница (проектите с най-много точки – бел. ред.) и да се слиза надолу. Това ще позволи да не се стартира едновременно работата по всички 3360 проекта“, обясни Грудев.
 
По думите на зам.-министъра, в момента, в който се разгледат например 1000 проекта, и те получат своето потвърждение, бюджетът ще бъде изчерпан. Така няма да има необходимост от детайлно разглеждане на проекти, които са например с 10 точки, посочи зам.-министърът. 
 
След като приемът на проекти приключи, в зависимост какъв е проектът – дали по него има строителство или не, ДФЗ има срок от 3 или 4 месеца за разглеждане, одобрение и сключване на договори. При евентуално сключване на договори през октомври, може да има авансово плащане по проектите, в случай, че бенефициентите поискат такова, обясни Грудев. Реалното изплащане на проекта обаче ще бъде тогава, когато той приключи. 
 
По старата мярка 121, например, проектите бяха бъзроконвертируеми – тракторите се купуваха точно за една седмица. За две седмици проектите се изпълняваха, каза Грудев и допълни: Проектите, които в момента са приоритетни, не са прости проекти. В момента говорим за инвестиции в технологии в самите ферми, някои от които ще се изпълняват по две години, коментира Грудев. Именно това е и причината инвестиционните мерки по ПРСР, каквато е 4,1, да бъдат отворени в началото на изпълнението на програмата. 
 


© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!