Върховният административен съд отхвърли жалбата на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и на Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ), с която двете асоциации оспорваха чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания /ДВ бр.19/2017/г.
 
 
„В случая жалбоподателите не сочат на кой и какъв акт от по-висока степен противоречи обжалваната разпоредба. При служебната проверка на оспорения административен акт настоящият съдебен състав намира, че същият е съответен на материалноправните разпоредби. Предвид изложеното, спрямо оспорената разпоредба не са налице основания за отмяна, поради което жалбата подлежи на отхвърляне“, пише в решението на магистратите.
 
 
В жалбата се твърди, че по отношение на някои земеделски стопани има несправедливо и двойно разпределяне на европейски средства, е неоснователно. Според изразеното становище на представителя на двама от жалбоподателите 1/3 част от земеделските стопани няма да доказват количество и прираст-чл. 23, ал. 4, т. 3, а останалите 2/3 ще следва да доказват реализация -чл. 23, ал. 4, т. 1 и 2 от Наредбата. 
 
„От приложените справки, среща и становища е изразено мнение, че при автохтонните породи селекцията е различна, целта е запазване на породата, застрашени са от изчезване и се отглеждат при трудни условия. Поради това е налице риск стопаните да се откажат от отглеждане, ако се предяват изисквания към тях, поради което не следва да се доказва реализация от тях. При тези аргументи настоящият съдебен състав намира за мотивиран избора на административния орган за различен подход и изисквания към тези земеделски стопани, по отношение на които не са приложими изискванията на чл. 23, ал. 4, т. 1 и 2“, пише в решението на административните съдии. Те отбелязват, че въпросът за прилагане на различни схеми за подпомагане, е въпрос на оперативна самостоятелност за административния орган - МЗХГ, приел оспорената разпоредба. 
 
Това на практика означава, че според съда министерството е преценило различията и магистратите не намират основание да се твърди, че има дискриминация. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
 
Фермер.БГ веднага потърси за коментар един от жалбоподателите – съпредседателят на НОКА и председател на НАРМОБ Симеон Караколев.
 
„Прави ми лошо впечатление, че съдът се основава на становището на сдружение „Обединени български животновъди“. За мен това е по-лошото. Нека фермерите да си вадят заключения кой работи срещу тях, ако говорим за браншова организация. Тепърва предстои анализ и съответно обжалване. Категорично няма да оставим нещата така, защото за мен това не е работещият вариант, който е в полза на фермерите“, категоричен е Караколев.