Най-подходящото време за започване на ваксинацията за син език при овцете и говедата в Южна България е началото на март, а за Северна България – втората половина на март. Това препоръчват от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) в свой доклад.

Какви зарази притесняват европейските животновъди?

Експертите вземат под внимание жизнения цикъл на векторите, температурите, при които започват да стават активни, и времето за изграждане на активен имунитет.

През 2021 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предвижда профилактично да бъдат ваксинирани 826 800 говеда и 1 448 000 овце. Ваксинацията ще се извърши от приблизително 900 регистрирани ветеринарни лекари в рамките на около 60 дни от започването на ваксинацията.

Такава ежегодна ваксинация на говедата и овцете у нас се прави от 2014 г., когато голямата епизоотия от заболяването обхвана 12 държави на Балканския полуостров. Тогава бе предприета спешна ваксинация на цялото поголовие от едри и дребни преживни животни по програма, одобрена от Европейската комисия. 

За миналата година в България са докладвани 12 случая на син език при диви преживни животни. На 4 януари 2021 г. страната ни съобщи за още два случая при диви преживни в област Благоевград.

Данните от Системата на Европейския съюз за съобщаване на болести по животните (ADNS) показват, че през 2020 г. в Европа има общо 1042 огнища на син език, като са засегнати 15 държави. Най-много са пострадали съседните на нас страни – Македония (404 огнища) и Гърция (353).

Огнища на син език в света (OIE)