В края на месец юли изтича срокът за сключване на новите арендни договори и договори за наем на земеделска земя за предстоящата стопанска година - 2016/2017. В Община Русе стойността на договаряните ренти и наеми се стабилизира средно около 60 лв./дка. Това се договаря най-масово, като разбира се има и изключения, когато се предлагат за арендуване по-големи площи земеделска земя. В този случай имаме увеличение между 10 и 20%, съобщи русенската фирма за изкупуване на земи Русе Ленд. 
 
Някои от кооперациите предлагат едногодишни договори с рента 50 лв./дка, но и с уговорката за възможно увеличение на плащането при добра година – например в Средна кула и Долапите. В Басарбово собствениците на ниви подписваха 5-годишни договори при наем 55 лв./дка и 10- годишни при наем 60 лв./дка. Други земеделски стопани тази година изобщо избягваха дългосрочно обвързване предвид неяснотите около европейските субсидии през следващите периоди. Прави впечатление, че в райони с традиционно голямо търсене на земеделска земя и съответно по високи цени като Червена вода, Ново село и Долно Абланово през 2016г. много от земеделците изплатиха по не-повече от 50 лв./дка, което внесе известни диспропорции.
 
Основен задържащ фактор за стойността на рентата е изкупната цена на основната зърнена култура – пшеницата, която към настоящия момент е по-ниска и от миналогодишната. В по-големите землища като Николово, Мартен и Сандрово се договарят наеми и ренти около 60 лв./дка, каквито се изплащаха и през последните 2 години. Най-големи разлики между различните арендатори наблюдаваме в землището на Бъзън, където рентите варират между 45 и 70 лв./дка, като в този район регистрираме навлизането на нови фирми и земеделски производители. В други землища, където земята е по-разпокъсана и с по-голям процент необработваеми площи собствениците не получават пълния размер на наема, а само за обработваемите части от нивите си. Като цяло в Община Русе се наблюдава известна консолидация при стойността на рентните плащания, което едва ли ще претърпи съществени промени, ако не настъпят такива при европейското подпомагане.

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!