В нивите, които през последните години са били със сменено предназначение, ще може да се строи „при поискване“. Това предложение ще внесат за одобрение в пленарната зала на парламента депутатите от комисията по земеделие и храните, пише вестник „Сега“.
 
 
Решението беше взето след повторното разглеждане на законопроекта за промени в Закона за посевния и посадъчния материал. В преходните и заключителни промени към него от „Обединени патриоти“ се опитаха да направят безсрочни разрешенията за строежи в земеделски земи. Заради избухналия скандал законопроектът бе оттеглен за преработка. 
 
Новите текстове реално не спират възможността за строителство в земеделски земи. Според записаното в тях собствениците на земеделска земя, които са сменили предназначението й за неземеделски нужди, но още не са изградили обекти, ще имат право да поискат потвърждаване на решението за промяна, ако внесат мотивирано заявление до съответните местни земеделски комисии. В заявлението ще трябва да има екооценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен устройствен план.
 
 
Депутатите предлагат собствениците на земи, които са платили такса за смяна на предназначението, да не плащат отново. Комисиите ще са длъжни да препотвърдят или отхвърлят искането за промяна в едномесечен срок. Решението, с което се потвърждава решението, ще губи правно действие, ако в тригодишен срок не се поиска издаването на разрешение за строеж на обекта или ако до шест години то не е започнало.
 
През декември „Обединени патриоти“ се опитаха да прокарат текст, с който строителните разрешения да станат безсрочни. Предложенията бяха направени устно и без мотиви, но въпреки това земеделската комисия ги одобри. Миналата седмица те бяха гласувани в зала, но не събраха мнозинство. Това разгневи патриотите, които обвиниха другите парламентарни групи, че гласуват по един начин в комисия, а по друг – в пленарната зала. Впоследствие бе решено приемането на законопроекта на второ четене да се отложи и той отново да бъде обсъден в ресорната комисия, припомня изданието.