Екипът на Областен информационен център – Добрич организира в Генерал Тошево информационна среща на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“. Срещата ще се проведе на 11 май от 11 часа в заседателната зала на общината, съобщиха организаторите. 
 
 
По време на срещата ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми, както и Програмата за развитие на селските райони за 2018 година. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).
 
Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.