След ползотворен диалог между „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010“ (НАТ-2010) и „ПЪРВОМАЙ БТ“ АД, търговското дружество преведе 250 000 лв. на тютюнопроизводителите от Североизточна България за реализиран тютюн от сорт. гр. „Бърлей“, рек. 2018, съобщиха от асоциацията. 
 
 
Съгласно договорености между двете страни, предстоят окончателни плащания най-късно през първата половина на месец май.
 
По индикативен график на Държавен фонд „Земеделие" се очаква да бъдат извършени плащания към тютюнопроизводителите от Република България по схема необвързана с производство Преходна национална помощ за тютюн за камп.2018. Общият размер на средствата е около 81 млн. лв., а броят на бенефициентите e 41 882, припомнят от НАТ. 
 
Освен това на 15 април 2019 г. стартира прием на документи на тютюнопроизводители по схема de minimis, чрез която ще бъдат компенсирани за неплатени количества тютюн от „ИСПЕРИХ БТ“ АД за реколта 2010  и „Лийв Табако - А.Михайлидис“ АД за реколта 2016. Крайният срок е 10 май.
 
Необходими документи за кандидатстване:
- Копие от Заявление за регистрация като тютюнопроизводител за 2019 г.;
- Договор за покупко-продажба на тютюнева суровина за:
- 2010 г. с „ИСПЕРИХ БТ“ АД;
- 2016 г. с „Лийв Табако - А.Михайлидис“ АД
- Предавателно-приемателен протокол за количества тютюн, съответно сключен договор;
- Удостоверение за Актуална банкова сметка.