Политиката, която България следва в рамките на този програмен период, до края на 2020 г. налага ограничаване на употребата на химикали и химични средства за борба с вредителите, болестите и неприятелите, а в същото време се обръща все по-голямо внимание на употребата на биологични продукти за растителна защита – в биологичното и конвенционалното земеделие. Това не е нещо страшно, защото земеделие преди използването на химия е имало и то изключително успешно.
 
В тази връзка е важно фермерите да бъдат насърчавани да ограничават употребата на химичните средства и да се насочат към биологични продукти, смятат експерти. 
 
 
Причината за това е, че последните анализи, които са направени, в рамките не само на целия ЕС, но и по света, показват, че основната причина за високата заболеваемост на населението е в резултата на безконтролно използване на химия в селското стопанство. Това води до силна замърсеност на продукцията, а оттам се застрашава и живота на хората. 
Процесът е бавен, но земеделските производители започват да виждат не само необходимостта от него, а и ползите, които се открояват – по-качествена храна, която те да реализират на висока цена. В същото време се пази и природата. 
 
В тази връзка фирма „Амитица“ ООД провежда серия от семинари за производители. Един от тях бе насочен към земеделци от района на Петрич и Сандански. Идеята беше да се обърне внимание на разсадопроизводството и използването на биологични продукти за растителна защита в него. 
 
Причината за това е, че разсадопроизводството е първата стъпка към грижата за растението. Тогава, вкарани в почвата, биологичните продукти дават една силна основа за здраво растение и успешното му развитие впоследствие на постоянно място. С помощта на „Амитица“ ООД това става с икономичност и малко средства. 
 
На тази тема бе и лекцията на проф. Рукие Агич, която преподава в университета „Кирил и Методий“ в Скопие, Македония. Една от специалностите й е биологичното производство. 
 
 
„Много се радвам, че имаме възможност на този семинар да обменим знания и информация, защото според мен информацията е най-важна, особено в сектора на биологичното производство. Защото това е сектор, в които се изисква много знание, техники и много информация. На такива семинари като днешния, има възможност производителите – биологични или конвенционални, да научат много неща от първа ръка. От разсадопроизводството, след това за растителната защита и т.н. и това, което най-много интересува производителите – как да реализират своята продукция“, каза проф. Агич пред Фермер.БГ. 
 
Биологичното производство е най-бързо разрастващия се сектор в земеделието и то навсякъде – по целия свят, в по-развитите държави, Европа и САЩ – всички търся биологични продукти. Нашите производители трябва да знаят това, посочи в лекцията си пред стопаните проф. Агич. 
 
За да разкаже на стопаните тънкостите в разсадопроизводството на семинара в Петрич бе поканен и Ради Радев, който е агроном и се занимава с разсадопроизводство в Пловдивско, като фирмата, в която работи използва продукти на „Амитица“ ООД.  
 
„Мога да кажа, че ние сме едни от първите, седнахме и след доста продължителен период, аз лично се доверих за използването на Натуралиса, когато влезе може би преди повече от 5 години.
 
Перманентно го прилагаме в обработката на разсадите, тъй като при нас има една друга особеност, че ние трябва да поддържаме една чиста среда за развитие на растенията, тъй като при нас, както е в един хотел, всеки ден влизат и напускат клиенти, и нашата борба в оранжерията срещу икономически важните болести и неприятели, не е съсредоточена върху определена партида разсад от пипер, домати или краставици, а тя е насочена върху поддържането на здравословна среда. Както в хотелите има категоризация, трябва да има и категоризация в оранжериите за производство на разсад. 
 
Тези продукти, които ние използваме, първо трябва да бъдат безвредни или щадящи хората, които работим вътре, при нас работят студенти, работим с млади специалисти и щом и дъщерите ми работят вътре и то в продължение на години, трябва да си направите сметка какво аз допускам като продукти първо да щадим хората, второ – да щадим растенията, средата да бъде чиста и трето – растенията. 
 
 
Работим и с Нимазал. Включихме в схемата Натуралиса, и след тази серия от презентации, които бяха направени от фирма „Амитица“, за което съм благодарен аз и моя екип, тъй като всичко това се свежда до моя екип, който е изграден от млади агрономи, първо да си променят начина на мислене и второ да знаят с какви продукти работят. Да бъдат спокойни и нашите клиенти също да бъдат спокойни, че тези продукти, които ние влагаме,  не са рискови за техните растения. Тъй като един фермер първо казва: „Аз ще получа ли достатъчно качествен и защитен разсад?“ обясни Радев. 
 
За да бъдат в помощ на фермерите и те да бъдат по-информирани в решението си за използването на продукти за растителна защита, Туфчо Сандъкчиев и „Амитица“ работят повече от година заедно в Петричко-Санданския регион, където са разработили специален агроцентър. 
 
„Също така правим посещения на земеделски производители и на ферми в същия регион. Разясняваме нашите продукти, правим консултации. 
За да имаме добри резултати по време на самата вегетация е важно да се направи здрав посадъчен материал, като основно използваме нашите продукти Екопроп – който е в четири вида. Имаме един много хубав Екопроп, който се използва при картофите, при лука и при чесъна, т.е. при луковиците. Имам клиенти, които освен торът Фертифил използват и Екопроп и Натуралис“, посочи Сандъкчиев. 
 
Той обясни, че е много важно още при самото засяване на семенцето за разсад, торфената смес да бъде обработена. 
 
„Гъбите в торфената смес действат, а за да може да се спре тяхното действие е необходимо да се полеят с Екопроп и с Натуралис. И после вече, когато се засадят на постоянно място – след 15-20 дена, пускаме още веднъж по капката и с тези две третирания даваме гаранция на 100%, че решаваме много от проблемите с почвените патогени в оранжериите“, добави специалистът. 
 
 
„Всички фермери са информирани с какви продукти работим и ако те пожелаят да продължат нашата политика и политиката на фирма „Амитица“ за здравословния начин на хранене, отглеждане и не на последно място – това, което провеждаме ние като политика – да имаме здравословна работна среда“, каза от своя страна Ради Радев. 
 
Доброто познаване на биологията на вредителите, болестите и неприятелите, съответно и на продуктите и тяхната функция, е задължителна за успешно земеделие. 
 
„В крайна сметка, всички искат тази продукция да бъде реализирана, да получат висока цена за нея и да имат пазар. Със сигурност пазар за биологичното производство има и може би за вас е още по-лесно, защото България е член на ЕС. И мисля, че ориентацията на самите фермери трябва да е насочена натам, защото това е производство с перспектива. Това важи погледнато и от страна на растителната защита, вече се решават и проблеми, които нямаха решение в миналото.
 
Употребата на пестициди се ограничава, употребата на някои видове торове също, особено в органичното земеделие. И това, откъде трябва да се започне е информацията. И такива семинари постигат до голяма степен тази цел. Да знаят фермерите какво е търсенето, дали технологията им дава реални решения, могат ли да се справят с дадените проблеми и т.н.“, добави тя. 
 
Повече за продуктите на фирма АМИТИЦА ООД, научете на сайта amiti.org, на имейл [email protected]