Учени от Тракийски университет – Аграрен факултет, завършиха своя пилотен проект за градска ферма, съобщи БНР. Ако идеята им получи финансиране от европейските фондове, фермата ще бъде разположена на покрива на университета. Подобни ферми има в Базел и Хага. Ръководителят на проекта доц. д-р Ивайло Сираков разказа, че във фермата ще бъдат култивирани зеленчуци. Инсталацията ще бъде захранвана с отпадна вода от система за рекултивиране на риби, която ще бъде разположена отново в университета. Водата ще преминава и през биореактор за пречистване на водорасли и така филтрирана ще се използва за отглеждане на зеленчуците. 
 
Планира се на 400 кв. м. на покрива да се отглеждат чери домати, краставици, подправки и цветя. Ще се търсят култури с по-висока пазарна стойност, защото проектът е пилотен и  трябва да покажем, че освен екообоснован е и рентабилен, допълни доц. Сираков. Получената продукция ще бъде органична, тъй като няма да се ползват препарати като в традиционното земеделие. 
 
Предвижда се оранжерията да бъде снабдявана със зелена енергия произвеждана от фотоволтаици.