В срок до 15 май 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по земеделие по местопроизводството заявления по чл. 19, ал. 2 от Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи.

 

[news]

 

Това предвиждат измененията и допълненията на Наредба 105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) създава и поддържа база данни за тютюнопроизводителите в страната, е записано в Наредбата.

 

Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по местопроизводството за площите, на които са отглеждали тютюн, както и за количествата тютюн, които са продали, по сортови групи. Към заявленията се прилагат договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!