В Белоградчик се проведе общо събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“), в което взеха 19 общини от общо 37 членки на асоциацията. По време на срещата беше направен отчет за дейността на Асоциацията, представен от Пламен Стоилов, а изпълнителният директор на АДО Мария Кондрова представи бюджета за 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.

 

Кметът на Видин Герго Гергов, който е заместник-председател на УС на АДО, направи предложение относно Проект на декларация за промяна в Закона за държавния бюджет, касаещ целевото финансиране на общините от Северозападна България. В него се акцентира на нуждата от фокусиране върху приоритети, които ще превърнат Северозападния район от периферен, изостанал и слабонаселен в средищен район за международните търговски, пътнически и информационни потоци, със съвременна система за образование и квалификация и иновационен потенциал в транспорта, туризма.

 

Акцент в искането за целево финансиране за Северозападна България са селското стопанство и преработвателната промишленост. Според Гергов е необходимо да се провежда целенасочена политика за преодоляване на хроничната икономическа изостаналост на Северозападна България.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!