Земеделските производители са краен потребител и не би трябвало да попадаме в разпоредбите на тези икономически дейности. Имахме изключително силни дискусии, както между нас, като неправителствен сектор – как да сме позиционирани в този закон. Против сивата икономика сме и нелоялните търговски практики, но сме и категорични, че ние, като специфичен краен потребител, не следва да попадаме под тези тежки регулации. 
 
 
Показахме, че нашата специфична икономическа дейност трябва да бъде уважавана и когато някой засяга наши интереси, надявам се всички да са си научили урока, е редно на ранен етап да бъдем поканени и изслушани. Това коментира Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) за Bloomberg TV Bulgaria, по повод отменения протест, във връзка със Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
 
„Земеделската общност продължава да следи и ще следи изкъсо развитието на този законопроект, за да може, когато около нова година законът влезе в сила, действително да е във вида, в който сме го договорили“, категорична е тя.
 
По думите й са проведени освен вътрешни дискусии, така и с различните институции.
 
"Търсехме как ние да сме позиционирани в този закон така, че колегите, независимо от мащаба им, да не изпитват допълнителна финансова и административна тежест", каза тя.
 
[news]
Оформени са предложения, които са "онзи баланс в закона, чрез който да покажем, че нашата общност казва - да, търсим механизъм за справяне със сивата икономика и нелоялните търговски практики в сектора на горивата, но сме категорични, че ние, като специфичен, краен потребител на тези продукти, не би следвало да попадаме под действието на тези тежки регулации", добави Дъбнишка. 
 
"Премиерът още на първата среща, а и на втората, подкрепи, че действително земеделският потребител не е търговец, каквато е основната постановка на закона, не е съхранител на горива по начина, по който съхраняват акцизните складове, големите петролни бази. Предложенията, които сме отправили, са подкрепени от премиера, както и от Емил Димитров, председателят на водещата комисия. Имаме дадено обещание, че между първото и второ четене нашите искания, по които сме постигнали единодушие, ще бъдат представени в специален доклад в Парламента", заключи изпълнителният директор на АЗПБ.