Общо 1096 са регистрираните земеделски производителите за област Кърджали, които са заявили, че ще се занимават с тютюн. Това е значително намаление от преди 3 години, но в сектора трябва да се търси ефективността, а не обема на производство, който после е проблем да бъде продаден, изкупен, преработен и всичко останало, което е по верига до потребителя. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на национална дискусия на тема: „ДА! На българските региони – Кърджали”, съобщи Фокус. 
 
“Положителна новина по отношение на тютюна е, че до края на седмицата ще бъде извършено доплащането на ставката за Басма, която е преразпределителна и чието забавяне беше вследствие на съдебно решение”, отбеляза министър Танева. 
 
Тя посочи, че тютюнът е изключен от каквато и да е възможна подкрепа в Европейските фондови по каквато и да е линия. 
 
„Единствената подкрепа, която до момента държавата може да предоставя е преходната национална помощ. Тя е намаляваща и е до 2020 година и нейната цел не е подкрепа на тютюнопроизводството, а подкрепа за преориентирането и преструктурирането на производителите в други отрасли. Това е нейната философия и смисъл. В този смисъл развитието на тютюнът пред нас стои само в два аспекта – конкурентоспособност на фона на търговските споразумения, които ЕС има с трети страни, някои от тях нетни износителки и много ефективни като начин на производство, поради значително по-ниската стойност на труда”, заяви земеделският министър. 
 
Тя изтъкна, че другият аспект е свързан със сдружаването на производителите. 
 
„Регулацията на този отрасъл претърпя много залитания в последно време. Благодарение на консенсуса в Земеделската комисия ние възстановихме държавното администриране на сектор, тъй като пълната либерализация създаде различно отдръпване на различни оператори”, допълни министър Танева. 
 
По думите ѝ темата за развитието на сектора е пряко свързана с ефективността и конкурентоспособността на произвеждания тютюн, които минават и през сдружаването на производителите в организация.