Животновъди настояват да получат пълния размер на субсидията за глава животно още през месец октомври, каза пред Фермер.БГ Танчо Колев, животновъд и председател на Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите.

Вчера министър Димитър Греков обяви, че на 16-и октомври ще бъдат изплатени 49 милиона лева на животновъдите, което е малко под половината от субсидията. „Ние настояваме за 100% изплащане на субсидиите, а вчера министърът обяви за процентно изплащане на част от тях, което не ни задоволява“, посочи Танчо Колев.
[news]
Според животновъда част от средствата от около 250-300 млн. лв, които трябваше да отидат за изплащане на част от субсидиите по СЕПП на зърнопроизводителите, „спокойно може да отидат за животновъдите“, тъй като изплащането на директните плащания и националните доплащания за земеделие беше отложено за месец януари, коментира Колев. Според Сдружението са необходими още около 45 млн. лв. за пълното изплащане на субсидиите на глава животно.

Националното браншово сдружение все още няма отговор от страна на министър председателя Пламен Орешарски за исканата среща от страна на животновъдите, посочи Танчо Колев. „Все още изчакваме, но започваме подготовка на протест като ще търсим подкрепа от всички животновъдни организации в подкрепа на нашите искания“, съобщи още Колев.

Исканията на фермерите остават непроменени: Изплащане на пълният размер на субсидията за глава животно до 16 октомври 2013г.; Разсрочване на главницата и лихви по кредите, получени от животновъдите за закупуване на фураж, необходим за изхранване на животните – млечно направление до края на 2014 г. и търсене на начини за тяхното опрощаване; Изплащане на субсидията за животни обвързано производство до края на годината т.е. до 20.12.2013г.; Подпомагане на пасищното отглеждане на животните и прилагане на стандартите за хуманно отношение към животните; Модифициране на Държавната помощ за сушата, така че от нея да могат да се възползват не само зърнопроизводителите, но и животновъдите; Одобрение на всички подадени на последният прием през м.юни проекти по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от ПРСР, отнасящи се за сектор „Животновъдство“ и др.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!