Правителството одобри днес плана за действие за 2014 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Световна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Експертизата на консултантите от Световна банка през 2014 г. ще бъде насочена и към хидромелиорациите. Предвижда се формулиране на проект на обща стратегия за хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, разработване на водещи проекти за управление на хидромелиорациите в селските райони и други.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!