В рамките на подготовката на новия програмен период за първи път се появява т.нар. външна конвергенция – първи стъпки за сближаване на нивата на плащания между страните-членки.
 
 
За никой не е тайна, че имаме доста големи различия със старите страни-членки, които имат различен подход, субсидиите им са формирани в исторически план.  Това каза министърът на  земеделието Румен Порожанов по време на конференцията „Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства“, която се провежда в София.
 
Той обърна внимание и на предстоящото оформяне на стратегическия план.
„Той ще засяга всяка една точка на земеделието, всички цели, които ще си поставим и всички интервенции, които ние трябва да направим за постигането на тези цели. А основата на интервенциите, освен мерките, е и самото финансиране“, посочи министърът.  
 
Има три SWAT анализа, които министерството изготвя. Първият е за състоянието и перспективите на българския аграрен сектор, вторият е за регионалното развитие. 
„И сме в края на заданието за екологичната част на този SWAT анализ. Тези три анализа предшестват стратегическия план, който ще бъде един за всяка страна-членка, ще е одобрен от комисията и на база на който ще се усвояват пари по Европейския гаранционен фонд и развитие на селските райони“, припомни министърът.  
 
Порожанов обясни, че и SWAT анализите, и плановете ще бъдат подложени на широко публично и междуинституционно обсъждане. 
 
„В момента, благодарение и на Светлана Боянова, имаме една стратегия за цифровизаця на българското земеделие, която възнамерявам съвсем скоро да предложа на министерския съвет за одобрение“, каза Порожанов и допълни: „Да, тя е много рамкова, ще се надгражда, тя включва много и различни мерки, а също и много и различни източници на финансиране. Затова ние трябва да бъдем на ниво и да успеем да усвояваме както централизираното европейско финансиране, така и това, което ще бъде през пакета, който България ще ползва в рамките на стратегическия план в новия програмен период“.