Наредба 3, регламентираща директните плащания, трябва да остане в стария си вид. Смятам, че искането е справедливо. Това каза проф. Иван Станков, изпълнителен директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) за Фермер.БГ, във връзка с обжалването на наредбата в частта й, касаеща овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол.
 
 
Проблемът с промяната в наредбата назря още в началото на годината. На 31 януари 2017 г. в аграрното министерство се проведе среща с бранша, във връзка с проектонаредбата. Въпреки протестите и преговорите с животновъди, проектът беше приет във вида, в който бе публикуван за обществено обсъждане. 
 
На 28 февруари пък бяха обнародвани нови допълнения в наредбата. Спрямо тях фермерите, с животни под селекционен контрол, ще трябва да доказват продукция от 4 тона мляко. От животните, които не са под селекция пък ще се изисква за доказване 2 тона мляко. Остана приоритетът към автохтонните породи, които не са задължени да доказват продукция, за да получават директни плащания. 
 
„В момента жалбата е все още във Върховния административен съд (ВАС), тъй като имаше едно дело, но се отсрочи, заради нужда от още доказателства. Смятам, че искането е справедливо и наредбата трябва да остане в стария си вид. Промяната доведе и до голям проблем с фактурите, защото без тях няма субсидия. За да могат да докажат продуктивност, най-вече в млечното направление, животновъдите търсят фактури от мандрите, от други източници и т.н, включително и за предадено мляко за фураж, което в действителност не е направено“, коментира Станков.
 
По думите му в момента има много нереалистични и неприемливи изпълнения. 
 
„Голяма част от това, което се прави у нас, е сива икономика. Не е нормално  да се преработват 600-700 хил. тона действително изкупено мляко, което отговаря на изискванията, а по документи да има продукция за 1 млн. и 200-300 хил. тона. Половината от млечните продукти са в резултат на някаква сива икономика“, допълни той.
 
Отменят ли сега действащата наредба, животновъдите отново ще могат да участват по схемата за обвързаната подкрепа и по схемата за преходна национална помощ за високо продуктивни овце-майки и кози майки. Докато тази година, бенефициентите по схемата за овце-майки и кози-майки под селекция, трябваше да изберат една от двете схеми.
 
„Падне ли Наредба 3, хиляди фермери ще претендират за компенсации, тъй като голяма част от животновъдите не са заявявали младите си животни заради доказване на млякото“, коментираха от бранша по-рано за Фермер.БГ.