Десет нови диви прасета, заразени с Африканска чума по свинете (АЧС), са регистрирани в три области на страната, сочи актуална информация на ветеринарните власти.

Обезщетения за избити Източнобалкански свине се чакат от миналата година

Вторичните случаи на заразата са възникнали на територията на държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС). Става дума за три случая в ДГС Граматиково и един в ДЛС Несебър, Бургаско. В област Ловеч е открито едно прасе в ДГС Троян, а най-много са животните – пет, с вируса, намерени в ДГС Искър, Софийско.

Врачанското село Згориград е едно от селата, в чието землище преди време бяха намерени две мъртви диви прасета, заразени с АЧС. Стопаните там ще могат да гледат домашни, но при определени условия. Въпреки че населеното място попада в 20-километровата зона, пряка опасността за пренасяне на заразата от диви на домашни свине не стои като проблем, защото своевременно са взети предохранителни мерки.

„Още като намериха мъртвите диви животни, дойдоха онези хора с белите костюми и ги вдигнаха. След това обеззаразиха и сега хората в селото са спокойни”, разказа Иван Димитров.

Според него това е станало за не повече от 2 часа и специалистите си свършили бързо и точно работата.

„Ние тук нямаме свинеферми и затова мисля, че проблем няма. Въпросът е дали ще можем да гледаме домашни прасета от онези, дето им викат от задния двор. Един от ветеринарите ми обясни, че топлото време в летните месеци е най-благоприятният период за развитие на тази ужасна болест по свинете, за която няма нито лек, нито ваксина”, коментира Димитров.

Според специалистите проблем за отглеждане на прасета в този район няма. Важно е обаче да се спазват всички предписани вече мерки. Задължително е отглеждането на домашните прасета да става само в регистриран обект съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност. Малките трябва да се купуват от сигурен източник, какъвто са свинефермите, където могат да издадат и ветеринарномедицинско свидетелство.

Изключително опасно е животните да се изхранват с кухненски отпадъци и това според специалистите не трябва да се прави в никакъв случай, защото е основен начин за пренасяне на опасната болест и при това е забранено със закон.

Стопаните трябва да държат прасетата в добре затворени помещения и да не допускат контакти както с целия външен животински свят, така и с хора, които нямат пряка връзка със стопанството.

При всяко съмнение за заболяване на животните, необичайни клинични признаци или внезапна смърт е важно незабавно да се уведомят специалистите от Областната дирекция по безопасност на храните.