От 2015 година ще стартира Схемата за подпомагане на малки земеделски стопанства. Парите за схемата са част от тавана за директните плащания (по регламент може да са до 10% от тавана за директни плащания), а по разчети на министерството около 50 000 малки земеделски производители ще могат да получат финансова подкрепа по схемата. Това обясни в интервю за БНР Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания” в Министерството на земеделието и храните (МЗХ)

 

„Идеята е малките стопанства да получат по по-лесен начин подпомагане, за да могат да се развиват. За да влезеш в схемата, няма изисквания за минимални или максимални размери на площта, която обработват, освен минимума за подпомагане по директните плащания. Този минимум важи за всички схеми на директни плащания. За 2014 г. този минимум е 1 хектар. От 2015 г. България може да определи минимум между 0.5 и 1 хектар за всички стопанства. Когато прескочи този минимум, земеделският производител подлежи на подпомагане с директни плащания, тоест този фермер сам решава дали иска да влезе в Схемата за подпомагане на малки стопанства.

[news]

Това е важно, тъй като парите, които даден земеделски производител ще получи по тази схема заместват всички други директни плащания, които той би получил като допустим по другите схеми за подпомагане“, обясни Снежана Благоева. По думите й сумите до 1 250 евро за малко стопанство ще са обвързани с изискване производителите да обработват и да поддържат в добро състояние земята, с която влизат в схемата, през целия период на подпомагането. Благоева е категорична, че ако един фермер получи подпомагане по схемата, например за 2015 г., и не се грижи за земята или се откаже да се занимава със земеделие, то в следващата година той няма да има право да подаде заявление за подпомагане.

 

Снежана Благоева обясни, че малък земеделски производител, който сега решава да се занимава със земеделие, трябва да има земя, която да поддържа в добро състояние и да произвежда. За да получи подпомагане по схемата, този производител трябва да подаде заявление в ДФЗ-РА. По отношение на конкретните параметри на финансовата помощ по схемата, Благоева обясни: „Регламентът дава гъвкавост по отношение на точните суми на подпомагането. Би могло да има единно плащане по схемата, но би могло да има и диференцирано плащане. България трябва да направи избор как ще прилага регламента и това ще стане до 1 август 2014 г.“. Заявленията по новата схема ще се приемат от началото на 2015 г. Подпомагането не е обвързано с производство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!