Земеделието е като завод на открито, казват непрекъснато по-възрастните земеделски производители. Да си фермер не е само призвание, но и най-благородната професия в света. Често обаче тя крие доста рискове. Те от своя страна могат да бъдат минимизирани с правилния партньор. 
 
 
Агрополихим АД е динамична компания, която непрекъснато търси поле за развитие. От тази година фирмата разширява своя екип с още двама души. Новите агроном-консултанти ще отговарят за сегмента, свързан с трайните насаждения, в това число – лозя, овощни видове, зеленчукови и  етерично-маслените култури, и не на последно място - агроаптеките. Тази новост анонсира Йордан Илиев,  ръководител на отдел “Агрохимия и почвознание” в Агрополихим АД, по време на годишната среща на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).
 
 
„За поредна година използваме мероприятието, на което сме генерален спонсор, за да представим нашите новости. Тази година те се фокусират върху това, че искаме да профилираме нашите агроном-консултанти и разширяваме екипа си с още двама човека. Ще обърнем внимание не само на зърнопроизводителите, но и на останалите земеделци в сектора“, разказа повече Илиев.
 
В момента, в Агрополихим АД, работят подновените реактори за производство на азотна киселина. Новата конструкция позволява значително снижаване на емисиите от диазотен оксид – далеч под допустимите нива. Освен това компанията анонсира и нов зърнен терминал.
 
„Друга новина е зърненият терминал, който е първият по рода си в тази част на Европа. Той ще има капацитет от 100 хил. тона, както и въздушен конвейер, който е с капацитет от 1500 тона/час. По този начин смятам, че ще успеем да затворим цикъла на логистичната база. Зърното, заедно с торовете вървят неизменно, ръка за ръка. Смятам, че ще се получи доста добра симбиоза между Агрополихим АД и зърнен терминал Варна-Запад“, категоричен е Илиев.
 
 
И ако до преди няколко години беше по-трудно да открием продуктите на компанията, днес Агрополихим АД разполага с петима агроном-консултанти в цялата страна, които постоянно са на разположение на земеделските производители. Освен това, наскоро заработи и Агроцентърът на Агрополихим АД.
 
„Нашият агроцентър заработи от миналата година и вече обхващаме абсолютно всички видове земеделци по големина. Това ще бъде нашият фирмен магазин, където ще продаваме всички наши продукти, заедно с препаратите за растителна защита и семена. С това ще можем да обърнем внимание както на малките земеделски производители, агроаптеките, така и на големите земеделски производители“, добави Йордан Илиев.
 
 
За да са в полза на земеделците, компанията продължава своята научна дейност по разработването на норми и технологии за торене, както и добрата си практика с опитните полета. Всяка година Агрополихим АД залага опитни полета. Консултантите на компанията са разделени в пет региона. Всеки един от тях извежда опити с пролетници и есенници. Агрополихим АД залага около 7000 дка опитни полета с пролетници и есенници ежегодно. В последствие това е доказаната база, върху която компанията стъпва, за да предостави най-добрите норми за всеки един производител от различен регион в страната.
 
„Искаме да погледнем най-вече от научната гледна точка, за да можем да докажем, че нашите продукти, освен, че могат да постигнат добър ефект, са и икономически обосновани, за да бъдат използвани. Но и фактически да видим резултата от тях, какво получаваме след като решим да ги използваме. Двете серии Фаст и Фаст + ще бъдат подобрени и разширени като асортимент“, каза Илиев.
 
 
Безспорно е, че течният тор UAN 32% остава фаворит на пазара, тъй като доказано е един от най-добрите продукти за азотно хранене при всички култури. Другите продукти на компанията обаче също не отстъпват по качество.
 
„Ние сме производител и на гранулирани торове. Искаме да се фокусираме и върху подобряване на азотното си производство – върху амониевия нитрат и неговото качество. За нас е важно да получим обратна връзка. Тази година ще анкетираме земеделските производители по отношение дали са доволни от нашите продукти и специално от амониевия нитрат, какво биха желали да се подобри в продукта – качество, опаковка и т.н. Също така и от друга страна са комбинираните гранулирани торове, където са NPK 15:40:10, чиято премиера беше на АГРА 2018. Той също се радва на добър успех. И сега сме заложили в производствената програма завидно количество, което да предложим на българския пазар. Ние вярваме, че този продукт, макар и пилотен проект, ще може да намери своето място на пазара на торовете в страната“, разясни Йордан Илиев.
 
И тази година може да посетите щанда на компанията на международния панаир АГРА от 20 до 24 февруари в Пловдив. Там ще получите професионална подкрепа, информация и точно решение за нуждите на конкретното стопанство.
 
Повече информация за всички продукти на „Агрополихим“ АД може да откриете на сайта на компанията - agropolychim.bg