Ден преди да предаде поста на министър на земеделието на Десислава Танева, Васил Грудев обяви пред Народното събрание, че от 10-ти ноември, по негово разпореждане, БАБХ стартира процедура по изплащане на компенсациите на животновъдите, чиито животни са умрели от болестта Син език. Обезщетенията ще се изплащат по реда на подаване на заявленията.
 
Наличните средства са крайно недостатъчни!
В началото на месец септември тази година Министерски съвет отпусна 1 889 000 лв от бюджета на МЗХ за борба с болестта Син език. От тях 1 389 000 лв. са за изплащане на обезщетения на собственици на умрели или принудително убити животни  в следствие на син език.
 
На този етап обаче средствата са крайно недостатъчни заради мащаба на заболяването, посочи Грудев и апелира за приемане на Актуализацията на бюджета, за да могат да бъдат обезщетени всички животновъди. 
 
Как се определят обезщетенията?
Обезщетението се определя по средна пазарна цена по вид животни за килограм живо тегло за съответната област. Цената е определена от Националния статистически институт (НСИ) за месеца, който предхожда възникването на болестта. В конкретния случай това са месеците май, юни, юли, август – в зависимост от това кога заболяването е настъпило в определената област. 
 
За обезщетенията за умрелите животни от регистрираните породи овце, говеда, кози, информацията за средно живо тегло се взема от ИАСРЖ. Обезщетението се изплаща на основание акт за обезщетение за умрели животни, унищожени суровини и продукти от животински произход, фуражи и инвентар в следствие на ветеринарно-медицински мероприятия. 
 
26 800 са умрелите овце от Син език в България по официални данни на МЗХ. 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!