Два отрасъла в българската икономика ще понесат наистина чувствителни загуби от излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС). Това са селското стопанство и производството на текстил, облекла и кожени изделия.
 
 
Данните са от изследване на авторитетния германски институт IWH за влиянието на Brexit без споразумение с ЕС или „твърд“ Brexit върху страните членки на Общността и други основни търговски партньори на Великобритания.
 
Анализаторите обясняват, че без споразумение търговията между Великобритания и ЕС ще става по правилата на Световната търговска организация (СТО). Това означава връщане на на редица мита. За автомобилите и резервните части за тях например митата ще бъдат 10%, а за земеделските продукти ще са дори по-високи
 
Ще се увеличат и нетарифните разходи, които са свързани с разрешителните режими и други административни процедури. Според експерти при Brexit без сделка двустранната търговия между Великобритания и ЕС ще спадне с 56% в дългосрочен план, а половината от този ефект ще се почувства веднага след 29 март тази година.
 
 
Най-засегнати от този сценарий ще бъдат Германия, Китай и Белгия, смятат изследователите. В класация на търговските партньори на Великобритания те включват 43 страни. България е наредена на 25-о място по очакваните негативни стопански ефекти, като за оценката са изследвани общо 55 икономически дейности.
 
„В някои страни като България или Бразилия, например, селското стопанство е силно засегнато. В други страни като Чехия и Германия ефектите са най-големи за промишлеността“, отбелязват изследователите.
 
Износът на различни български стоки и услуги за Великобритания се оценява на 767 млн. долара годишно или 2,42% от общия експорт, който е в размер на 31,698 млрд. долара. Прогнозата е, че 5 100 българи ще загубят работата си заради Brexit без сделка. За 1 700 от тях това ще бъде пряката причина, а за 3 400 човека - непряка.