Сеитбата на слънчоглед и царевица в Добричкия регион започна, съобщават от Областната земеделска служба. Първите полета от 22 600 декара със слънчоглед са засети в землищата на Балчик, Каварна и Крушари.
[news]
Земеделските производители вече са подготвили за кампанията близо 302 000 декара масиви. През миналата стопанска година площите със слънчоглед в региона достигнаха 794 000 декара. Сеитбата на царевицата е извършена в около 20 150 декара, а подготвените площи надхвърлят 279 400 декара, посочват от земеделската служба. Масивите с фуражната култура през миналата пролет бяха около 970 000 декара. 
 
Пролетната сеитба в региона започва при благоприятни условия - топло време и с добри запаси от влага според специалисти от Добруджанския земеделски институт.
 
Земеделските кооперации и арендаторите в областта са сред най-големите производители на маслодайно семе и фуражно зърно в страната.