Животновъди от села край Бяла Слатина се изправиха пред проблем: те намират разорани общински земи, които са им отпуснати под наем като пасища.
 
 
„Някои от фермерите, които са взели общински пасища, плащат за тях, но когато заведат животните там, виждат, че земята е обработена и е превърната в ниви“, разказа стопанин пред Фермер.БГ.
 
Така животновъдите реално не могат да ползват общинските мери и ливади, макар че плащат наем за тях около 17 лв. на декар. В Северозападна България се намират някои от районите с най-остър недостиг на пасища. 
 
Стопаните се надяваха, че застъпването на обработваеми земи и общински мери и ливади ще стане невъзможно при работата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Както е известно, за да кандидатстват за субсидии, земеделските стопани всяка година очертават в общинските служби по земеделие обработваните от тях площи, като посочват и правното основание за това. Фермерите нямат обяснение как е възможно при компютърна обработка на данните да се допуска реално застъпване между ниви и пасища.
 
Части от общинския поземлен фонд в момента са неизползваеми и заради образуването на незаконни сметища върху тях, отбелязват стопани. В такива случаи местните власти са предлагали на животновъди да използват терените без наем, но при условие, че ги почистят. Разходите за ликвидиране на незаконно сметище обаче далече не са по джоба на фермерите от Северозапада.