Близо 25 килограма мурсалски чай (Sideritis scardica) конфискуваха експертите на РИОСВ - Благоевград при проверка по сигнал за незаконно събиране на лечебното растение в планината Славянка, съобщи Дарик. Количеството се равнява на около 20 000 стръка от билката и е иззето от пет физически лица в местността Ливаде, землище на село Голешово, община Сандански.
 
Екоинспекцията реагира незабавно след постъпване на сигнала на 19.07.2016 г. На петимата нарушители са съставени административни актове по Закона за лечебните растения и предстои налагане на глоби, които според разпоредбите на закона са в размер от 100 до 1000 лв.
 
Събирането на мурсалски чай от естествени находища на територията на цялата страна, не само за търговски, но и за лични нужди е забранено със Заповед № РД-77 от 09.02.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
 
РИОСВ - Благоевград продължава да следи случая за недопускане на нови нарушения.
Съгласно чл. 10 от Закона за лечебните растения определени видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".