Общо 840 са вече регистрираните по Наредба 26 ферми в цялата страна, а от тях 800 продават директно сурово мляко, пчелен мед, риба, яйца. Това обясни д-р Татяна Николова, главен експерт от БАБХ по време на тридневното обучение в края на юни във Вършец, организирано от Биоселена,  в рамките на проект За Балкана и хората, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 
„При този вид продукти режимът е максимално облекчен: фермерите подават заявление в ОДБХ и след проверка на място фермата се вписва в регистъра и получава правото да продава директно. Цялата процедура продължава не повече от 20 дни“, обясни Николова.
 
В групата на обектите, които преработват мляко и месо и произвеждат млечни и месни продукти вече има регистрирани 38 ферми. Когато през 2012 година проектът За Балкана и хората започваше, имаше само един регистриран обект в тази група.  
 
Разпределението по области е неравномерно. На първо място са Област Монтана с пет обекта, следвана от Пловдив и Ловеч с по четири. Девет са областите без нито един регистриран обект за преработка: Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Шумен, Разград, Търговище, Силистра и Кърджали.
 
Проверките на ОДБХ-Монтана в тези 38 ферми сочат, че хигиенните правила са стриктно спазвани и не са констатирани отклонения от показателите за хигиена в обектите, от което следва, че храните, произведени в обекти за преработка по Наредба 26, са безопасни.