Ефективното разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите беше сред темите на днешния парламентарен контрол. Темата поставиха депутатите проф. Иван Станков и Светослав Белемезов след многобройни сигнали на фермери за проблеми при отдаването на общинските мери, ливади и пасища. Според тях общините възпрепятстват животновъдите в стремежите им да развиват този сектор по места като се раздават пасища, които не отговарят на изискванията на МЗХ, а същевременно лица, които не са животновъди, се възползват от благоприятни и леснодостъпни терени. 
 
В момента местните власти извършват процедурите по разпределяне на постоянно затревените площи – мери, пасища и ливади между животновъдите, заяви от парламентарната трибуна министърът на земеделието и храните Десислава Танева. 
[news]

МЗХ упражнява правата по управление на Държавния поземлен фонд, включително и разпределението на мерите, пасищата и ливадите. Извън нашите правомощия обаче е да контролираме местните власти, а те по мое лично наблюдение –  някои от тях по-бързо, а други по-бавно, възприеха промените в ЗСПЗЗ. Въпреки че получаваме много сигнали от фермери за нарушения от страна на местните власти, ние не сме орган, който може да осъществи контрол върху този процес. Моят съвет към фермерите в този случай е по актовете, с които местните власти разпределят площите, те да сезират съответните органи, които по Закона за местното самоуправление могат да налагат такъв контрол, посочи министър Танева. 
 
Независимо от всички трудности, при първата промяна в ЗСПЗЗ, близо 1 млн. дка бяха разпределени на животновъдите. С изменението на Закона, прието през месец юли, ние прецизирахме и допълнихме още едно ограничение – а именно, включително и вече сключени договори за ползване на мери, пасища и ливади, ще бъдат допустими за подпомагане само, ако бенефициентът има съответния брой животни. В закона сме разписали и санкциите за кметовете, които не спазват задълженията си по закон, посочи Танева. 
 
Към момента, следвайки анализа на първата кампания за директни плащания, обемът на заявяваните площи, за които нямаше животни е между 27% - 30%. Ние сме информирани, че тези ползватели полагат усилия да се снабдят със съответния брой животни, допълни Танева. 
 
В момента на местно и общинско ниво проблемите с разпределението на пасища и ливади продължават да съществуват като едни от тях са, че реални животновъди са едва ли не изтикани на най-отдалечените пасища и в същото време достигането на животните до паша, отнема десетки километри. Не на последно място, голяма част от тези пасища се оказват нископродуктивни и не могат да задоволят нуждите на животните, каза депутатът Светослав Белемезов.
 
По думите на Беломезов трябва да се направи цялостен преглед от Комисии, които да включват представители на общинските служби по земеделие и МЗХ, и те трябва да установяват това колко пасищата, мерите и ливадите са разорани и неофициално е променено тяхното предназначение. Това по думите на депутата е крайно наложително, защото България е една от страните с изключително нисък дял на мерите, пасищата и ливадите – около 9%, при средни стойности за ЕС – около 33%. Това означава, че ние много трудно ще можем да увеличаваме броя на пасищните животни, коментира депутатът. 
 
Що се отнася до разораването на пасищата, съществуват административни разпоредби за реализиране на административна отговорност при нарушаване на това изискване. Танева обаче призна, че събираемостта „не е особено висока“, тъй като установяването на нарушение е по-трудно. „Може би в тази насока трябва да помислим за увеличаване на наказанието“, посочи министър Десислава Танева.  
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!