Таваните и намалението на бюджета за директни плащания бяха гореща тема по време на  заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел.
 
 
Изводите от срещата са, че съществуват редица различния в мненията на държавите членки по двете толкова чувствителни теми, част от бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП).
 
Някои делегации поискаха възможностите за намаляване на базовото подпомагане на доходите да бъдат ограничени. Други призоваха плащанията по еко-схемите да бъдат изключени от намаленията на плащанията, а определени страни-членки отправиха същото искане и по отношение на подпомагането за млади фермери, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Част от държавите членки призоваха таваните да не бъдат задължителни, докато други искат задължително прилагане във всички държави. 
 
Две делегации смятат, че решението относно таваните трябва да бъде част от дискусиите по следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). По отношение на новия селскостопански резерв, Европейската комисия (ЕК) изтъкна, че без предложеният механизъм за прехвърляне, необходим за конституирането му през 2021 г., ще бъде необходимо прилагане на финансова дисциплина от 5%. Комисията също така препоръча да не се определят диференцирани прагове за финансовата дисциплина на равнище страни-членки.
 
Противоречиви мнения имаше и относно преноса на неизползвани суми от настоящия кризисен резерв и поддържането на праг от 2 000 евро за налагане на финансова дисциплина. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.