Стартира информационният сайт за наблюдение на цените на част от основните хранителни продукти. Интернет платформата, която вече е достъпна, беше представена от министъра на земеделието Явор Гечев и министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов в Министерския съвет.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Сайтът, заедно с поддръжката за година, струва 30 000 лева. Заложено е в него да има и допълнителни функционалности. Платформата ще е собственост на Министерство на икономиката.

Платформата предоставя обединена информация за пазара на храни – от изкупни цени на основни суровини, през стойност на внос и цени на едро, до тези на рафта в магазина. Данните са налични както на национално ниво, така и по области. Създадена е и възможност за сравнение на цените у нас и в седем европейски държави.

Към момента са включени около 30 основни хранителни продукта, но за част от тях се събира информация за различни техни разфасовки или характеристики (например масленост при киселото мляко; бял и типов хляб и др.). 

Системата дава възможност и за проследяване на изкупните цени на основни суровини като мляко, слънчоглед и др. 

По този начин потребителят може да получи цялата информация за формирането на цената от суровина до краен продукт на рафта.

Нещо интересно, което стана ясно по време на представянето на платформата е, че "глобата" за търговци, които продават на по-висока цена от тази, която са подали към сайта, ще е имиджова и тези компании ще бъдат изключвани от сайта.

По думите на Гечев държавата няма закон, т.е. правно основание, въз основа на който да наложи таван на надценката на веригата. Икономическият министър Никола Стоянов посочи, че продължават разговорите с търговските вериги за доброволно споразумение за налагане на таван на основни цени, както бе направено Франция и Словакия.