Над 1 милион птици са умъртвени в животновъдните ферми у нас, които са засегнати от птичия грип, показват данни от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
До средата на този месец са потвърдени 26 огнища на Високопатогенна инфлуенца по птиците - ВПИП H5N8. Заразата е открита в пет административни области – Добрич, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. 
 
„Общият брой на птиците във всички засегнати птицевъдни стопанства е над 1 000 000 броя. 14 са огнищата в животновъдни обекти за отглеждане на патици мюлари, 6 при кокошеви (като едно е във ферма с бройлери), 5 в задни дворове, 1 в дивечовъдно стопанство“, уточниха от БАБХ. 
 
Продължава засиленият надзор и контрол на птицевъдните обекти. От Агенцията припомнят, че със Заповед № РД 11-2266/09.11.2018 г. и със Заповед № РД 11-2267/09.11.2018 г. на изпълнителния директор д-р Дамян Илиев са въведени допълнителни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването Инфлуенца по птиците.
                

                                                                    Огнища на птичи грип у нас

 
Източник: БАБХ
 
„Досегашните резултати показват, че циркулацията на вируса продължава да съществува в птицефермите. Основни причини за появата и разпространението на Инфлуенца по птиците са пробиви в биосигурността на фермите, отглеждане на птици на открито и биосигурност по време на транспорт на птици“, изтъкнаха ветеринарните власти.
 
Стратегията за контрол на ситуацията включва мерки като: биосигурност в стопанствата; по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса - увеличен брой официални ветеринарни инспекции; движение на птици в и от предпазните и надзорни зони не се допуска, само при изключенията, разписани в законодателството.
 
За превенция и контрол на заболяването се извършва строг надзор с клинични прегледи в птицевъдните обекти в създадените предпазни и наблюдавани зони около огнищата.
 
От БАБХ подчертават стремежа към оздравяване на сектора по отношение на птичия грип и настояват за самоконтрол, а също и за създаване на браншова организация, която да подпомага дейностите по контрола, който изпълнява Агенцията. 
 
 
Ветеринарните власти проведоха поредица от срещи с представители на птицевъдния сектор през последните две седмици. Постигнато е съгласие, че надзорът е необходим и трябва да се прилага стриктно. 
 
„Участниците в работните срещи се обединиха около това, че мерките са нужни за запазване на международните пазари на птицевъдната индустрия, осигуряване на нормална атмосфера за работа на фермите с птици, както и гарантиране безопасността на българския потребител“, допълниха от БАБХ.
 
Оттам съобщиха още, че Европейската комисия (ЕК) е повдигнала въпроса за разширяване на сегашните зони на ограничения и за създаване на допълнителна рестриктивна зона в страната, която да включва територията на областите Пловдив, Хасково и част от област Стара Загора. 
 
Основанията на ЕК са свързани основно с увеличаването броя на огнищата от началото на октомври 2018 г., появата на огнищата в едни и същи птицевъдни обекти, започващия високо рисков сезон по отношение на заболяването, необходимостта за предоставяне на гаранции пред страни членки и трети държави във връзка с движението на живи домашни птици и яйца за люпене.
 
БАБХ предложи на ЕК възможността за създаването на допълнителна зона да се разгледа след окончателен анализ на резултатите от засиления надзор, който се прилага в момента и изпълнение на ангажиментите, поети от страна на птицевъдния сектор за укрепване на фермите.