Министерството на земеделието публикува проект на нова Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни. Тя ще бъде част от Закона за храните, който беше обнародван в Държавен вестник, брой 52 от 9 юни 2020 г. и ще отмени сега действащата Наредба 37 от 2006 г. 

Срокът за кланиците се измества с месец

До тази промяна се стига заради синхронизиране на българското законодателство с европейското, се казва в доклада с мотиви на земеделския зам.-министър Янко Иванов.

С новата Наредба се определят здравните изисквания към животни при производство, преработка и дистрибуция на храни за консумация от хора. С нея се регламентират и изискванията към здравния сертификат, който да придружава пратките от трети страни.

Важен момент е маркирането на прясното месо с единичен шестоъгълен печат, в горната част на който е написано BG, а в центъра – ветеринарният одобрителен номер на месодобивното предприятие. Здравната маркировка съдържа и номера от личния щемпел на официалния ветеринарен лекар, инспектирал месото.

Ако месото обаче идва от район, където е открита опасна болест по животните, диамантът се пресича от диагонален кръст, който показва, че месото е от ферма, която не е засегната от заразата. Маркировката, която показва, че то е проверено, качествено и прясно, се поставя под контрол на официален ветеринарен лекар. Специфичното тук е, че това месо е за консумация в рамките на страната и не може да се изнася навън.

Проверките дали се спазват изискванията на Наредбата ще се извършват от официални ветеринари и то без предварително уведомяване.

Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане до 8 септември.