Подборния отстрел на дива свиня да става без присъствието на длъжностно лице от съответното държавно горско или държавно ловно стопанство. 

 

Обрат: Министър Порожанов забрани груповия лов на диви свине

 

С оглед спешната необходимост от редуциране броя на дивата свиня и невъзможността към момента в рамките на действащото законодателство да се реши този проблем, предлагаме подборният лов на дива свиня да не се извършва в присъствието на длъжностно лице от горското или ловното стопанство, освен при подборния отстрел по линия на организирания ловен туризъм. Това е записано в Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. 

 

Промените се налагат във връзка с превенция на заболяването Африканската чума по свинете (АЧС) и необходимостта от редуциране броя на дивата свиня, тъй като подборният лов към момента е единствения начин, чрез който може да отстрелват дивите свине, пише в мотивите за промените земеделският министър Румен Порожанов. 
 
В ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини, изискването за присъствие на длъжностно лице при осъществяване на подборен лов отпада, независимо от начина на провеждането му, добавя министърът. 
Измененията за публикувани за обществено обсъждане и становища ще се приемат в 30-дневен срок.