Промени в Закона за животновъдството ще въведат възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма, като ще позволят също частично отнемане на разрешение за развъдна дейност.
 
 
Това стана ясно днес, след като правителството одобри проекта за промени в Закона за животновъдството, предложен от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
„Опитът през последните години наложи разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. Тази промяна ще подобри контрола върху развъдната дейност и ще позволи преодоляване на съществуващи практики“, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.
 
Според промените ще бъде премахнато изискването за представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител, тъй като те ще се проверяват по служебен път.
 
Измененията се налагат и защото законодателството ни трябва да се синхронизира с Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях. Този регламент се прилага от 1 ноември 2018 г.