Проектът за промени в Закона за животновъдството бяха разгледани от депутатите на първо четене. В доклада на Комисията по земеделието и храните се посочва, че в Закона за животновъдството отпада изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, при регистрация на развъдни ферми и стопанства и на заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, при получаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.

 

Чрез промените, в Закона за подпомагане на земеделските производители се отменя предприсъединителния механизъм за предварително лицензиране на вноса на земеделски продукти. В Закона за съхранение и търговия със зърно се намаляват изискуемите документи при лицензиране на публични складове на зърно и регистрация на търговци на зърно. Намаляват се и сроковете за издаване на лицензии за публичен склад на зърно и за регистрация на зърнохранилище, като се конкретизират обстоятелствата, при които лицензията или удостоверението се изменят.

 

Отпада издаването на удостоверение за съответствие при вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти. Чрез промените изцяло се отменя Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти. Депутати изразиха подкрепата си за проекта за промени в Закона за животновъдството относно облекчаването на административната дейност. Предстоят обсъждания по отделни казуси преди второ четене.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!