На 1 и 2 февруари България беше домакин на работна среща и семинар по проект Sustaingas (Усточив газ), в който участват 8 организации от България, Германия, Испания, Австрия, Дания, Полша. Фондация за околна среда и земеделие е българският партньор и организатор на семинара, проведен в Свищов. В рамките на проекта близо 60 биологични производители от цялата страна се включиха в специализиран семинар, на който получиха повече информация по актуалната в Европа тема за производството на биогаз и възможностите инсталации за биогаз да бъдат използвани в земеделските стопанства у нас.

 

За производството на био биогаз се използват отпадъци от земеделската дейност – слама от зърнени култури, отпадъците от резитбата в лозарството и овощарството и висококалоричните отпадъци от животновъдството. Проект Sustaingas се реализира от 8 организации от България, Германия, Испания, Австрия, Дания, Полша, е темата, която дискутираха на работната среща-семинар беше „Какво е устойчиво производство на биогаз в биоферма“.

 

 

„Интересът към производството на биогаз, особено в биологичните ферми, в цяла Европа расте. Причината е, че фермерите все повече осъзнават възможността рационално да използват за производство на биогаз суровините, които реално са отпадъчни от тяхната основна аграрна дейност“, подчерта пред репортер на Фермер.БГ Волфганг Бааске, ръководител на проекта. По време на семинара беше акцентирано, че биологичният биогаз има за цел да окаже положително влияние върху производството на храни и да избегне в същото време конкуленцията при използването на земеделската земя.

 

„Остатъкът от производството на биогаз (вторична биомаса) се използва като тор в биофермата на производителя. Биологичното производство на биогаз цели подобряване и на почвеното плодородие в системите на биоземеделието. Сигурният и ефективен процес с ниски емисии, по-специално на метан, е от съществено значение за устойчивостта на производството“, подчертаха от Фондация за околна среда и земеделие. По време на двудневния семинар бяха представени и ефектите върху фермата от производството на биогаз. Във фермите, в които оперират инсталации за биогаз, се произвежда ценен висококачествен тор.

 

 

В примерната калкулация, представена на семинара, добивите от картофи и зърно се повишават с повече от 25%, а приходите – с повече от 30%. Реколтата от детелина, например, се превръща в ценен суровинен материал за производство на биогаз, което генерира приходи за фермата. Експертите са изчислили, че печалбата за фермата се повишава с повече от 40%. Волфганг Бааске допълни, че българските фермери имат възможност сами да направят примерна калкулация на собствената си ферма чрез разработена програма на сайта на проекта – www.sustaingas.eu. По проекта е издаден и Наръчник за производство на биогаз в услуга на фермерите.

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!