До 20 октомври производители на череши могат да кандидатстват за de minimis. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Одобреният ресурс е в размер на 141 000 лв. и се отпуска за компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятни климатични събития през 2017 г. Размерът на помощта е 200 лв. на декар (2 000 лв. на хектар). Тя ще се отпуска за констатирано с протокол събитие от измръзване при 100 % или до 100 % пропаднали площи с череши. Не се допуска друго публично финансиране за същите разходи.
 
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин както и за едно и също предприятие помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 – 2017 г.). 
 
Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които фигурират в Регистър на земеделските стопани, с издадени протоколи за 100 % или до 100 % щети на площи с череши от област Кюстендил, Пазарджик, Сливен и Стара Загора.
 
До 3 ноември 2017 г. средствата ще бъдат изплатени на земеделските производители.