Намаляват намеренията на работодателите от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ за наемане на персонал през второто тримесечие на тази година, показва най-новото Обзорно изследване на международната компания ManpowerGroup за заетостта. 
 
 
През следващото тримесечие се очаква най-слабият и за първи път отрицателен пазар на труда в аграрния сектор за последните три години. Прогнозата на работодателите е за спад на нетната заетост през второто тримесечие с 2%.
 
На тримесечна база това представлява намаление с 9%, а на годишна база - с 16%.
 
Само два други сектора предвиждат спад на заетостта, но в по-малки граници. Това са „Минно дело“ и „Строителство“. Намеренията за наемане отслабват в седем от 10-те индустриални отрасъла в сравнение със същия период на миналата година.
 
                   Прогнози за заетостта в сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ 
Източник: ManpowerGroup 
 
Като цяло българските работодатели предвиждат добро темпо на наемане на служители в периода април-юни, като при работодателите от сектор „Производство“ се отчитат най-силните перспективи за работа, показва още изследването.
 
Анкетата на ManpowerGroup включва 622 работодатели от пет региона на страната. От данните става ясно, че 14% от мениджърите планират да увеличат заетостта през второто тримесечие на 2019 г., докато 4% ще я намалят.
 
77% от анкетираните предвиждат нивата на заетост да останат същите, а 5% не са сигурни какви са намеренията им за наемане на служители през следващото тримесечие.
 
Източник: ManpowerGroup 
 
Големите компании продължават да имат най-силни очаквания за наемане на служители с нетна прогноза за увеличение на заетостта със 17%. Работодателите от средно големите организации отчитат значителен спад от 10% в сравнение с предишното тримесечие. Прогнозите на работодателите от микропредприятията и малките компании също отслабват – съответно със 7% и с 4%. 
 
В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане значително отслабват в Пловдив с 11%. Прогнозата за София регистрира намаление от 4%, но плановете за наемане остават сравнително стабилни в Бургас и Варна. Работодателите от Русе не отчитат промяна на тримесечна база.