„Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните полага необходимите усилия и ще приложи всички законни и целесъобразни мерки, за да бъдe в срок, и професионално извършена ваксинацията на едрите и дребните преживни животни, застрашени от болестта Син език. Това обяви изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов при откриването на публичната процедура по отваряне на ценовите оферти на кандидатите за участие в обществена поръчка за доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4, съобщават от пресцентъра на Агенцията.
 
В присъствието на медиите, комисията в 5-членен състав с председател д-р Бойковски отвори две оферти. До заключителния етап на процедурата бяха допуснати:
 
1. „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД – единична цена на дозата  – 1.04, обща сума  4 519 000 лв.
2.  „ХЮВЕФАРМА“ АД – единична цена на дозата – 1.02, обща сума  4  386 000 лв.
 
Офертата на „ФАРМА СИС“ не беше отворена. Мотивът на комисията да остави плика запечатан е, че ваксината, която предлага кандидатът, е предназначена само за овце.
 Проф. Моллов съобщи новината, че ВАС  оставя без разглеждане жалбата на „САМ БС“ ЕООД. И до дни се очаква решението на КЗК по жалбата на фирма, която не е подала документи за участие в обществената поръчка.
 
„Няма място за паника!“ заяви към животновъдите проф. Моллов и допълни: „Държавата ще се погрижи в интерес на стопаните на преживните животни!“.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!